НАГРАДИ

Първите годишни награди "Логопед на годината 2023" завършиха. Ето и победителите по категории.

Наградата на Логопедия.БГ - Логопед на годината 2023

Image
Специалната награда на Логопедия.БГ - "Логопед на годината" бе връчена на София Вълнеева от гр. София.

Индивидуални номинации - Югоизточен регион

Image

Светлана Берова

Първа награда

Image

Емел Сали

Втора награда

Image

Павлина Праматарова

Трета награда

Индивидуални номинации - Южен централен регион

Image

Отнета поради нарушение на регламент

Първа награда

Image

Гергана Димова

Втора награда

Image

Весела Петрова

Трета награда

Индивидуални номинации - Югозападен регион

Image

Анелия Живкова

Първа награда

Image

Доц.д-р. Елка Горанова
 
Втора награда

Image

Ваня Костадинова

Трета награда

Индивидуални номинации - Южен централен регион

Image

Д-р Десислава Попова

Първа награда

Image

Кирил Тодоров
 
Втора награда

Image

Бахтишен Османова

Трета награда

Индивидуални номинации - Североизточен регион

Image

Даниела Кирова

Първа награда

Image

Анета Морфова
 
Втора награда

Image

Светлана Игнатова-Илич

Трета награда

Индивидуални номинации - София област


Image

Д-р Радостина Костова

Първа награда

Image

Ваня Гюрова
 
Втора награда

Image

Елка Маркова

Трета награда

Индивидуални номинации - Северозападен регионImage

Марина Ангелова

Първа награда

Image

Натали Иванова
 
Втора награда

Image

Снежана Ганцова

Трета награда

Индивидуални номинации - София - градImage

София Вълнеева

Първа награда

Image

Ексения Христова
 
Втора награда

Image

Моника Тунчева

Трета награда

Категория - Организации

Image

Учим с Тони и говорим с Цвети

Първа награда

Image

Activities for kids
 
Втора награда

Image

ДЦДУ Свищов

Трета награда

Категория - Приятел на логопедите

Image

Бланико ЕООД

Първа награда

Image

  д-р Виктория

Гургуриева

Image

доц.д-р.

Иван Янков

Image

Thinkle Stars

Image

Фондация Хестия